N-Joy at home

N-Joy4kidz

​Voor groepsbegeleiding, dagopvang, individuele begeleiding, behandeling en/of logeeropvang voor kinderen vanaf 4 jaar of  die gefinancierd worden vanuit de gemeente of middels een PGB  (vanuit de WLZ), kunt u kijken op N-Joy4kidz.

Overige samenwerkingsverbanden

​Naast samenwerking met collega’s, besteden wij ook aandacht aan maatschappelijke participatie. Door diverse samenwerkingsverbanden en projecten, nemen wij op een leerzame en positieve manier deel aan de maatschappij.

Tevens zetten wij ons in voor goede doelen.

Samenwerking