N-Joy at home

Privacy en klachten

Privacyprotocol

Hier kunt u het privacyprotocol in PDF-formaat downloaden:

Privacyprotocol

Klachtenregelement

Hier kunt u de diverse regelingen en regelementen in PDF-formaat downloaden:

Klachtenregelement

Algemene Voorwaarden KPZ

Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZ