N-Joy at home

Onze doelen

Binnen N-Joy at home gelden er algemene doelstellingen. Denk hierbij aan:

  • Bieden van respijtzorg;
  • Nieuwe vaardigheden ontwikkelen in een veilige gestructureerde omgeving;
  • Het bieden van professionele begeleiding en toezicht;
  • Stimuleren van zowel de sociale-, fysieke als ook de financiële zelfredzaamheid;
  • Het leren omgaan met conflicten (oorzaak/gevolg);
  • Dagelijkse taken begrijpen en deze kunnen uitvoeren;
  • Middels een positieve benadering maximaal leerrendement behalen.

​Naast deze algemene doelstellingen worden er tijdens een intakegesprek individuele doelen per cliënt  opgesteld, gekoppeld aan de hulpvraag.