N-Joy at home

Begeleiding

Dagbesteding

Wij bieden een grote diversiteit aan activiteiten die zoveel mogelijk afgestemd zijn op de belevingswereld van onze jongeren. We gaan werken met een vaste structuur maar bieden hierin wel voldoende keuzemogelijkheden. Ook is het meedoen op eigen niveau en tempo een belangrijk aandachtspunt.
Het belevingsgericht werken is een van de werkwijzen die wij zeer belangrijk vinden. We willen belevingen aanbieden die worden ondersteunt door visuele communicatie (picto’s) indien nodig en die inspelen op alle zintuigen. De jongere, de zorgvrager, staat hierbij centraal en niet de beperking.

Beweging

Wij zijn ervan overtuigd dat bewegen voor iedereen noodzakelijk is. Het helpt niet alleen de conditie te bevorderen, maar zorgt ook voor het aanmaken van endorfine (geluksstofjes). Voor jongeren met een verstandelijke/psychische beperking zijn er ook vele mogelijkheden. Door samen te werken met de voetbalclub bijvoorbeeld, kunnen er events georganiseerd worden. Maar ook op kleine schaal is sporten belangrijk. Wij zullen dan ook minimaal een maal per week een bewegingsles of bewegingsvorm (bijvoorbeeld wandelen) aanbieden. In teamverband leren sporten brengt ook weer diverse doelstellingen met zich mee waar meteen aan gewerkt kan worden.

Voeding

Naast het bewegen speelt gezonde voeding ook een rol. Jongeren bewust maken van gezonde voeding maar ook hier zelf iets mee leren maken. Doordat we twee keukens in onze locatie hebben kunnen we samen lunch en tussendoortjes maken, maar ook samen gerechten leren maken. Middels stappenplannen, aangevuld met picto’s kunnen de jongeren hun kook skills uitbreiden. Ook dit zal een vast thema worden binnen onze dagbesteding.

Maatschappelijke participatie

Iedere jongere wil zich zinvol en belangrijk voelen en een volwaardig burger zijn in onze maatschappij. Activiteiten buitenshuis kunnen bijvoorbeeld zijn een bingo middag of een stuk wandelen met bewoners van het verzorgingstehuis, meehelpen bij de voedselbank of de Engele van Zitterd, maar ook met collega zorgorganisaties samenwerken door ergens te ondersteunen bij activiteiten, een kopje koffie te drinken bij ouderen of samen boodschappen te doen.

Creatief

Wanneer je jezelf creatief opstelt, heb je en open houding. Je bent bewuster van je zintuigen en deze voeden de gedachten en vormen creatieve ideeen. Je kunt meer open staan voor oplossingen met een creatieve houding. Jongeren kunnen hun creativiteit kwijt in onze creatieve ruimtes. Van kleuren tot verven, keramieken, mozaieken, shirts en schoenen verven, noem maar op. Thema’s worden hierbij natuurlijk ook benut, denk aan seizoenen, kerst, pasen etc. Lokale ondernemers in de stad zijn bereid een aantal zaken te verkopen. De opbrengst hiervan kan gebruikt worden voor uitjes met de groep.

Ontspanning

Iedere dag zal er ook een moment van ontspanning zijn. Prikkels dienen verwerkt te worden en iedereen mag dat op zijn eigen manier doen. Muziek luisteren, dansen, naar buiten, tekenen, veel is mogelijk.
Onze dagen worden allemaal afgesloten op een ontspannen manier en een groepsafsluiting. Hier wordt iedere keer geëvalueerd en samen besproken hoe iedereen de dag heeft ervaren. Het ontwikkelen van zelfreflectie is een belangrijk punt in de ontwikkeling van een identiteit. Maar ook samen terugkijken naar de dag en hoe we het de volgende keer wellicht anders kunnen doen. Autonomie van de jongeren blijft een groot terugkerend punt.

Naast de dagbesteding is er de mogelijkheid individuele begeleiding in te zetten.